Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství

Toto téma jsem si vybral úmyslně, protože je stále diskutované a soudím, že patří v naší obci mezi problematické. Na obhajobu musím říci, že odpadové hospodářství trápí i ostatní větší či menší obce.
Dle OZV č. 2/07 (místní vyhláška o sběru a třídění odpadu) je pro fyzickou osobu (i pro dítě), která má trvalý pobyt v obci Kařez poplatek ve výši 500,- Kč. Stejná částka je i pro rekreanty, ale za objekt. Neustále máme od občanů zpětnou vazbu, že tento poplatek je zbytečně drahý, že občané neprodukují tolik komunálního odpadu, a že když už si za odpad zaplatí, tak by chtěli přidělit dvě nebo tři známky na popelnice. To platí i pro rekreanty, kteří zase tvrdí, že v naší obci odpad neprodukují, nebo že si ho vozí uskladňovat do měst. Fakta jsou ovšem úplně jiná. Stačí se podívat vždy v pátek, když je svozový den popelnic a je vidět kolik odpadu produkujeme.
Za rok 2010 jsme vybrali na místním poplatku za odpad 330.000,- Kč. Obec, jen za komunální odpad, zaplatila 400.000,- Kč svozové firmě Cozl, která si účtuje za dopravné a za skládkovné formou počítaných jednotlivých popelnic. Dalo by se říci, že nula od nuly pojde, ovšem obec je povinna platit další provozní náklady na toto odvětví.
Za tříděný odpad hradíme ročně 120.000,- Kč. Je velká chyba, že více netřídíme odpad, protože čím více by byly naplněny zvony, o to méně by mělo být odpadu v našich popelnicích. Částka 120.000,- Kč je totiž paušální, a proto bychom toho měli více využít. Je mi opravdu líto, že toto se neděje, ale jak už jsem předeslal, tento problém není jen v naší obci. Troufám si říci, že při radikálním nárůstu tříděného odpadu bychom mohli zlevnit místní poplatek za odpad.
Dále za kontejnery na velkoobjemný odpad, které jsou u nás vždy na  jaře a na podzim,  jsme v minulém roce zaplatili 60.000,- Kč. Z toho vyplývá, že jsme v tomto odvětví ve ztrátě 250.000,- Kč.
Chápu, že se občané domnívají, že když už si poplatek za odpad zaplatí, tak tyto služby chtějí využít v plné míře. Ovšem pak nastává situace, že právě obec musí dotovat tyto nemalé částky.
Vzhledem k nárůstu cen, hlavně zvyšování ceny za energie, se dá předpokládat, že se do budoucna rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto odvětví ještě razantně navýší, a proto obec bude více finančních prostředků investovat tímto směrem. Mě osobně je této skutečnosti moc líto, neboť tyto nemalé prostředky by šly využít úplně jinak ku prospěchu všem.

Václav Krofta
starosta