Navigace

Obsah

logo

Název projektu:

 

NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY S VÝSTAVBOU NOVÝCH TŘÍD MŠ KAŘEZ, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009942

Projekt svůj život započal zpracováním projektové dokumentace v roce 2016, která se postupně zpracovávala do všech stupňů, kdy byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů, zastupitelstva, a především pedagogického i nepedagogického sboru naší ZŠ a MŠ Kařez. Projekt byl koncipován ve vazbě na umístění budovy, potřeby obyvatel obce a zastupitelstva obce. Žádost o dotaci byla podána dne 16.10. 2018 a dne 12.12. 2019 byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlavní cíl projektu je navýšení kapacity dětí v MŠ z 27 dětí na 50 dětí a zpřístupnění MŠ dětem od 2 let. Projekt obsahuje vybudování bezbariérových přístupů do budovy, parkoviště pro MŠ, nádrž na dešťovou vodu, která bude umístěna pod parkovací plochou a voda se bude používat nejen na zalévání vegetace, ale hlavně na splachování WC v budově. Dále nový plot v částí pozemku sousedícím s přilehlým pozemkem zahrady a nové zázemí pro pedagogický sbor MŠ.

Projekt primárně řeší nástavbu budovy školy v rámci rozšíření kapacity v MŠ, zpřístupnění MŠ dětem od 2 let, zajištění bezbariérového přístupu, rozšíření a vybavení stávající kuchyně a vybavení školy nábytkem.

Smlouva o dílo s výhercem výběrového řízení společností BIS, a.s. byla uzavřena dne 30.6. 2020 a dne 1.7. 2020 bylo předáno staveniště. Akce byla ukončena předávacím protokolem dne 30.6. 2021.

Příspěvek EU je ve výši 25.271859,32Kč a příspěvek z národních zdrojů je 1.486.579,96Kč, vlastní zdroje jsou 2.973.159,93Kč. Celá stavební část celkové rekonstrukce a její i neuznatelné náklady týkající se především části základní školy jsou ve výši 34.086.030,64Kč.

V částce vlastních zdrojů u rozpisu dotace není promítnuta stavební část, která není předmětem dotace a týká se rekonstrukce části budovy, kde byla pouze základní škola, dále tyto náklady obsahují položky týkající se vybudování bytu pro školníka v části, kde byla v minulosti mateřská škola. Obec Kařez neuznatelné náklady a vlastní zdroje hradí z úvěru.

V rámci veřejné zakázky na vybavení mateřské školy nábytkem se stala dodavatelská firma NOMILAND s. r.o.  Nábytek je za 239.348,47 Kč a předávacím protokolem ze dne 12.8. 2021 byla dodávka ukončena. Další veřejnou zakázkou na Gastro vybavení kuchyně se stala dodavatelská firma Pogastro s.r.o. za vysoutěženou cenu 2.537.987,10 Kč a předávacím protokolem ze dne 17.8. 2021 byla rovněž dodávka ukončena.

Dne 31.8.2021 obec požádala IROP o změnu ukončení projektu, který z 31.8.2021 bude končit 1.9.2021 z důvodu navýšení kapacity MŠ z předpokládané kapacity 50 dětí jak je uvedeno v úvodu na 56 dětí.


Pozvánka na Slavnostní otevření ZŠ a MŠ Kařez (161.88 kB)

Informace o projektu (111.39 kB)

Publicita (4.14 MB)

Zpravodaj 1 (4.26 MB)

Zpravodaj 2 (1.89 MB)

Zpravodaj 3 (9.55 MB)

Zpravodaj 4 (3.76 MB)

Publicita projektu (102.37 kB)

Billboard (3.92 MB)

Pamětní deska (3.83 MB)

Foto 1 (4.1 MB)

foto 2 (4 MB)

foto 3 (4.53 MB)

foto 4 (5.62 MB)

foto 5 (2.5 MB)

foto 6 (2.04 MB)

foto 7 (1.8 MB)

foto 8 (1.62 MB)

foto 9 (2.2 MB)

foto 10 (2.77 MB)

foto 11 (3.14 MB)

foto 12 (2.37 MB)

foto 13 (4.15 MB)

foto 14 (2.47 MB)

foto 15 (2.39 MB)

foto 16 (4.1 MB)

foto 17 (4 MB)

foto 18 (4.53 MB)

foto 19 (1.98 MB)

foto 20 (1.94 MB)

foto 21 (3.09 MB)

foto 22 (2.76 MB)

foto 23 (3.6 MB)

foto 24 (2.84 MB)

foto 25 (2.62 MB)

foto 26 (1.93 MB)

foto 27 (2.03 MB)

foto 28 (2.02 MB)

foto 29 (2.83 MB)

foto 30 (2.33 MB)

odkaz: https://www.zskarez.cz/